บทสวดมนต์

posted on 10 May 2012 11:04 by tammaa directory Knowledge
 

วิธีสวดมนต์ 
ให้เริ่มสวดตั้งแต่ บทบูชาพระรัตนตรัย เพียง 1 จบ จากนั้นให้สวดบทอิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ เสร็จแล้วให้แผ่เมตตา จบแล้ว ให้แผ่ส่วนกุศล เสร็จแล้วจะสวดพระคาถาชินบัญชร และคาถาอื่นๆ หรือไม่สวดก็ได้ ถ้าสวดได้ก็ยิ่งดีแล้วจึงอธิฐานตามสิ่งที่ปรารถนา

edit @ 12 May 2012 10:47:19 by tammaa

Comment

Comment:

Tweet